Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/ of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Op bestellingen bij Groen Educatief zijn de leveringsvoorwaarden van Jongbloed van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u als ingelogde klant vanaf deze website bij ons plaatst. U kunt deze leveringsvoorwaarden hier downloaden.

Voorwaarden online producten en diensten

Voor online producten en diensten (het gebruik van deze webshop inbegrepen) zijn specifieke voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

Licentieovereenkomst digitale producten

Op alle producten waar een licentieovereenkomst op van toepassing is (dit wordt bij de desbetreffende producten vermeld) zijn de FENIT-voorwaarden van toepassing. Uw licentie wordt na afloop van de aanvankelijke looptijd steeds met een jaar verlengd. Opzeggen kan drie maanden voor het einde van de aanvankelijke looptijd. U gaat akkoord dat de programmatuur die u aanschaft uitsluitend gebruikt zal worden ten behoeve van de school en brinnummer van het account waarmee u afrekent. Heeft u nog geen account? Dan kunt u uw gegevens bij het afrekenen ingeven bij ‘registreren’. Heeft u reeds een account? Dan kunt u deze nadat u inlogt nakijken en/of wijzigen.

Klik hier om de FENIT-voorwaarden te bekijken.

Nieuwsbrief

Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief? Dan geldt het volgende:

Wij vragen u bij uw aanmelding om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van onze nieuwsbrief en delen wij in geen geval met derden. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid uw gegevens te wijzigen of u uit te schrijven van onze mailinglijst. In het laatste geval worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem.

Privacy

Jongbloed BV is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Jongbloed BV heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Jongbloed BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst van Jongbloed BV. In deze Privacy Bijsluiter richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over onze digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan Jongbloed BV om gegevens te verwerken. Deze Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst afsluiten

Wanneer u een verwerkersovereenkomst met ons wilt afsluiten voor Bas of My name is Tom, volg dan de stappen op deze pagina. De Privacy Bijsluiter vindt u bij de producten waar dit op van toepassing is.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (in het geval van Jongbloed BV zonder jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Jongbloed BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.