Eigentijdse geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs

Venster op Nederland is een eigentijdse geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er gewoond hebben. Op aantrekkelijke wijze komt de geschiedenis voor kinderen tot leven. Ze kijken als betrokken toeschouwers door de vensters van de geschiedenis en stappen samen met de leerkracht in een periode uit de vaderlandse geschiedenis. Door middel van maken ze kennis met authentieke gebeurtenissen, personen, voorwerpen en leren dat geschiedenis persoonlijk zin en betekenis heeft. Dat is wat kinderen boeit en ze laat ervaren dat ze onderdeel uitmaken van verleden, heden en toekomst.

Inkijkexemplaar

Bekijk hier de inkijkexemplaar van Venster Op Nederland

Inloggen

Via onderstaande knop kunt u inloggen op de online omgeving van Venster op Nederland

Kerndoelen Venster op Nederland

Venster op Nederland voldoet aan alle kerndoelen (51-53) voor het onderdeel Tijd van de leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld. Kortom De methode sluit aan op de tien tijdvakken met de bijbehorende kenmerkende aspecten en de vensters van de Canon. Ook kerndoelen als 36, 37 en 38 van het onderdeel Mens en samenleving komen op natuurlijke wijze aan de orde.  In groep 5 werkt de methode vanuit het heden terug naar het verleden.

Toetsing Venster op Nederland

Vanaf groep 6 tot en met 8 is de methode chronologisch opgebouwd en stimuleert daarmee de ontwikkeling van tijdsbesef als één van de basisprincipes voor geschiedenisonderwijs. Naast de basisstof biedt de methode verschillende mogelijkheden voor verdieping en differentiatie. Het gebruik van authentieke bronnen, een digitale beeldbank en een transparante opzet van toetsing maken de methode compleet.

Venster op Nederland toetst op eigentijdse wijze de kennis, inzicht en vaardigheden van leerlingen. De methode werkt met aansprekende taken die leerlingen stimuleren zelf onderzoek te doen en na te denken over geschiedenis. De taken zijn opgenomen in een leerdagboek en helpen de leerlingen systematisch het leerproces vast te leggen. Dat zorgt er voor dat de kennis beter blijft hangen. Naast het werken met taken heeft ieder hoofdstuk in het boek een eigen afsluitende toets ‘Toets je kennis’ waarmee kennis en inzicht getoetst worden.. Uniek is dat de afsluitende toets voorbereid wordt door na ieder venster van een hoofdstuk een zogenaamde tussentoets ‘Test je kennis’ aan te bieden. Dit is een korte toets die leerlingen in staat stelt per venster hun kennis en inzicht te oefenen en zelf te corrigeren. Zijn de tussentoetsen voldoende gemaakt, dan ben je als leerling goed voorbereid op de afsluitende toets. Zowel voor de tussen- als voor de afsluitende toets zijn correctiemodellen beschikbaar.

Nascholing Venster Op Nederland

Allereerst zal de structuur en organisatie van de methode worden toegelicht. Hierop volgt een praktische opdracht waarin gepresenteerd wordt hoe een les uit deze methode vormgegeven kan worden, en wordt je hier zelf in getraind. Nadat extra uitleg over de methode is gegeven, gaan leraren zelf aan de slag. Zij bereiden zich namelijk een gedeelte voor en voeren dit gezamenlijk uit. De trainer is hierbij aanwezig voor feedback. De bijeenkomst wordt afgesloten met het delen van ervaringen en een vragenronde.

Na twee maanden wordt een terugkombijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst van een dagdeel is er uitgebreid de gelegenheid om ervaringen te delen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de trainer met de deelnemers in gesprek.

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Royal Jongbloed Education. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen van lesmethodes en educatieve producten en leermiddelen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig. In onze Privacy Policy leggen we uit hoe we met cookies en data omgaan.

Taalactief , zichtzending, Uitproberen, Schoolmethodes uitproberen, Taal actief

Zichtzending

U kunt vrijblijvend voor een periode van 3 maanden een zichtzending bij ons aanvragen. In een zichtzending vindt u een weergave van deze methode qua inhoud, vormgeving en materiaal. Binnen 5 werkdagen na ontvangst kunt u het pakket in huis verwachten. Bij het onderdeel aanbod kunt u kiezen voor de gewenste zichtzending. Mocht u graag nog wat langer gebruik willen maken van het zichtpakket? Dat is geen probleem, meldt het bij uw accountmanager.

Voorwaarden & Privacy

Jongbloed BV is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Jongbloed BV heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Jongbloed BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

> Meer informatie

zichtzending, Uitproberen, Schoolmethodes uitproberen, privacy