Over Groen Educatief

Uitgeverij Groen Educatief is een relatief kleine uitgeverij met een zorgvuldig samengesteld pakket hoogstaande methoden voor het primair onderwijs.

Groen Educatief heeft van oudsher haar focus vooral op het protestants-christelijk deel van de Nederlandse scholen. In de methoden komt dat tot uiting door een eigen, vertrouwde sfeer en veiligheid. De inhoud en de kwaliteit van de methoden en producten staan voorop.

Schrijffontein

Effectief leren schrijven

Een uitdagend lesaanbod

Schrijffontein is een frisse, eigentijdse schrijfmethode voor het basisonderwijs. Met Schrijffontein leren kinderen op een kindvriendelijke en plezierige manier schrijven. Schrijffontein stimuleert op creatieve wijze de ontwikkeling van een vlotgeschreven en leesbaar handschrift.

Aan de hand van voorbeeldlessen in de handleiding komen per schrijfles verschillende aspecten van het schrijven aan bod. In de handleiding wordt ook nader ingegaan op de afwisseling tussen instructie- en oefenvormen, zodat elke leerling aangesproken wordt. De manier waarop de voorbeeldlessen zijn ontwikkeld, biedt de leerkracht verschillende mogelijkheden om de lessen zelf in te vullen. Dit maakt Schrijffontein uitdagend voor zowel de leerkracht als de leerlingen.

Doorgaande lijn Schrijffontein

Schrijffontein biedt voor de gehele basisschoolperiode een slimme, doorlopende leerlijn. Door in groep 1 en 2 te beginnen met tekenen, lijnen te trekken, te knippen en te plakken worden de basisvaardigheden voor het correct schrijven aangeleerd. Naast het leren schrijven van letters komen vanaf groep 3 ook schrijfpatronen en het schrijven van cijfers en rekentekens aan bod. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd en in groep 5 wordt gestart met het voortgezet schrijven. Hierbij worden een correcte zit/schrijfhouding en de pengreep zonder verkramping of pijn aangeleerd. Vanaf groep 5 komen de hoofdletters en het leren schrijven zonder hulplijnen aan bod en vanaf groep 6 worden de verschillende soorten schrijven, zoals technisch en creatief schrijven, temposchrijven, schriftverrijking en een fraai handschrift geïntroduceerd.

Achtergrond

Bij de ontwikkeling van Schrijffontein stonden een aantal aspecten voorop: flexibiliteit, brede inzetbaarheid, vrijheid voor zowel leerling als leerkracht en een duidelijke structuur. Ook is bij de ontwikkeling gekeken naar de Meervoudige Intelligentietheorie van prof. H. Gardner. Schrijffontein houdt ondanks de duidelijke structuur op diverse manieren rekening met de verschillende soorten kinderen en hun manier van leren. Zowel qua leertempo als leervorm. Dit komt tot uiting in de (extra) materialen en de lesvoorbeelden. De leerkracht begeleidt daarbij het leerproces en helpt de leerling met goede mogelijkheden tot reflectie en evaluatie. Zo worden zowel de product- als de procesdoelen effectief behaald. Qua thematiek sluit Schrijffontein naadloos aan bij Taalfontein.

Nascholing Schrijffontein

Ga voor meer informatie over de nascholing van Schrijffontein naar de website van Driestar Educatief. te maken. Overleg en uitwisseling bij het gebruiken van de nieuwe methode horen daar nadrukkelijk bij. De invoering van een nieuwe methode is bovendien een uitgelezen mogelijkheid om te werken aan het verbeteren van eigen didactische vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling.

Driestar onderwijsadvies helpt u graag bij het werken met een nieuwe taalmethode. Er is veel ervaring en kennis van de methodes Taalfontein en Leesfontein. De doorgaande lijn van het taalonderwijs binnen de school moet helder zijn. Op klassen- en schoolniveau moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van het taalonderwijs in de groepen 1 t/m 3 en de doorgaande lijn naar groep 4 tot en met 8.

https://www.driestar-educatief.nl/home