Over Groen Educatief

Uitgeverij Groen Educatief is een relatief kleine uitgeverij met een zorgvuldig samengesteld pakket hoogstaande methoden voor het primair onderwijs.

Groen Educatief heeft van oudsher haar focus vooral op het protestants-christelijk deel van de Nederlandse scholen. In de methoden komt dat tot uiting door een eigen, vertrouwde sfeer en veiligheid. De inhoud en de kwaliteit van de methoden en producten staan voorop.

Over Luisterland

Luisterland is een methode om kinderen van de basisschool (groep vier tot en met acht) op een speelse manier kennis te laten maken met klassieke muziek. Aan de kinderen wordt een week lang iedere dag hetzelfde muziekfragment aangeboden uit de methode van Luisterland al met al  zullen de kinderen het fragment steeds beter kennen en waarderen.

Iedere dag wordt het stukje muziek vergezeld door een korte tekst, waarin de opbouw van de compositie wordt belicht. Door de leerjaren heen lopen de muziekfragmenten op in moeilijkheidsgraad en lengte. Echter is er per leerjaar ook een keuze gemaakt uit de muziekliteratuur vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, maar op zo’n manier dat er een afwisselend geheel is ontstaan.

Lagere leerjaren

De sfeer van de stukjes wisselt steeds. Vooral in de lagere leerjaren worden bij de kinderen beelden opgeroepen in de hoop dat er bij henzelf tijdens het luisteren ook verhalen ontstaan. De beelden worden kortom, vaak gezocht in de kinderwereld: een schoolplein, een vakantie of een droom. Af en toe worden de leerlingen meegenomen naar de wereld waarin de muziek ontstaan is: een denkbeeldig bezoek aan de componist of een kijkje bij de plaats waar hij aan het repeteren is.

Hogere leerjaren

In de hogere leerjaren wordt vaker ingegaan op de structuur van een werk. Af en toe worden ook vragen gesteld. Deze methode van luisteren naar muziek kost maar enkele minuten per dag. Dit luisteren neemt niet de plaats in van de muziekles waarin actief gezongen en gespeeld wordt. Ook daarin kan naar muziek geluisterd worden.

Download hier een proefles van Luisterland!

Kortom, wilt u klassieke muziek bij u in de klas introduceren? Maak dan onder andere gebruik van deze proefles.

Inkijkexemplaar

Bekijk inkijkexemplaar