Over Groen Educatief

Uitgeverij Groen Educatief is een relatief kleine uitgeverij met een zorgvuldig samengesteld pakket hoogstaande methoden voor het primair onderwijs.

Groen Educatief heeft van oudsher haar focus vooral op het protestants-christelijk deel van de Nederlandse scholen. In de methoden komt dat tot uiting door een eigen, vertrouwde sfeer en veiligheid. De inhoud en de kwaliteit van de methoden en producten staan voorop.

Leesfontein

Uitleg methode

Leesfontein is een hedendaagse methode voor technisch lezen volgens de nieuwe AVI-normen voor het christelijk onderwijs. Leesfontein bevat passende, uitdagende verhalen en teksten op elk niveau en heeft uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en 8, waardoor het een echte doorgaande lijn is in technisch lezen. Met Leesfontein niveau E3 kan begonnen worden in groep 4 van het basisonderwijs.

Per leesles komen verschillende aspecten van het lezen aan bod. In de handleiding wordt nader ingegaan op de afwisseling tussen instructie- en oefenvormen, zodat elke leerling aangesproken wordt. De verschillende manieren om de leerling te benaderen, biedt de leerkracht verschillende mogelijkheden om de lessen in te vullen. Dit maakt Leesfontein uitdagend voor zowel de leerkracht als de leerlingen.

Lange tijd was de opvatting, dat in de hoogste groepen van de basisschool aparte aandacht voor technisch lezen niet nodig zou zijn. Inmiddels is bekend dat dit voor een veel kleiner deel van de leerlingen opgaat dan werd gedacht. Leesfontein biedt daarom een doorlopende lijn voor technisch lezen van groep 4 t/m groep 8, met passende en sprankelende verhalen en opdrachten op alle leesniveaus. Het doel is dat de leerlingen zicht ontwikkelen van het correct kunnen lezen, naar vlot en correct lezen.

Implementatie

De jaarplanning van Leesfontein is gebaseerd op 4 periodes van 8 weken onderwijs: 32 weken in totaal. Na elke periode volgen één of twee weken zonder leesinstructie, dan is er ruimte voor vrij lezen.

Voor de groepen 4 en 5 wordt uitgegaan van 3 basislessen per week en een toepassingsles.Voor de groepen 6 tot en met 8 zijn er per week 2 basislessen en een toepassingsles

De tijd die de groepen per week besteden aan Leesfontein, verschilt per jaar.Er is extra materiaal aanwezig voor zowel snelle lezers als risicolezers. Voor snelle lezers zijn de zogenaamde Lopers beschikbaar, met extra verwerkingsopdrachten. Risicolezers kunnen werken met Vloeiend en Vlot, die zorgvuldig opgebouwde woordrijtjes en korte teksten bevatten. Hiermee kunnen kinderen zich (zelfstandig) trainien in het vlot lezen.

Achtergrond Leesfontein

Bij de ontwikkeling van Leesfontein stonden een aantal aspecten voorop: flexibiliteit, brede inzetbaarheid en een duidelijke structuur. In Leesfontein zijn de nieuwe, wetenschappelijke inzichten rondom technisch lezen verwerkt. Ook werkt Leesfontein met de nieuwe AVI-niveaus, waardoor scholen aansluiten bij de richtlijnen voor technisch lezen. Leesfontein is gebaseerd op de methode Estafette van Zwijssen.

Nascholing Taal- en Leesfontein

De leerkrachten moeten in de gelegenheid worden gesteld zich inhoud, opzet en werkwijze van de methode eigen te maken. Overleg en uitwisseling bij het gebruiken van de nieuwe methode horen daar nadrukkelijk bij. De invoering van een nieuwe methode is bovendien een uitgelezen mogelijkheid om te werken aan het verbeteren van eigen didactische vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling.

Driestar onderwijsadvies helpt u graag bij het werken met een nieuwe taalmethode. Er is veel ervaring en kennis van de methodes Taalfontein en Leesfontein. De doorgaande lijn van het taalonderwijs binnen de school moet helder zijn. Op klassen- en schoolniveau moeten duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud van het taalonderwijs in de groepen 1 t/m 3 en de doorgaande lijn naar groep 4 tot en met 8.

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/schoolvakken-en-concepten/taal

Taalactief , zichtzending, Uitproberen, Schoolmethodes uitproberen, Taal actief

Zichtzending

U kunt vrijblijvend voor een periode van 3 maanden een zichtzending bij ons aanvragen. In een zichtzending vindt u een weergave van deze methode qua inhoud, vormgeving en materiaal. Binnen 5 werkdagen na ontvangst kunt u het pakket in huis verwachten. Bij het onderdeel aanbod kunt u kiezen voor de gewenste zichtzending. Mocht u graag nog wat langer gebruik willen maken van het zichtpakket? Dat is geen probleem, meldt het bij uw accountmanager.

Voorwaarden
& Privacy

Jongbloed BV is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Jongbloed BV heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Jongbloed BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

> Meer informatie

zichtzending, Uitproberen, Schoolmethodes uitproberen, privacy