Een volwaardige, evenwichtige handreiking voor de godsdienstlessen

Over Hoor het woord

Hoor het woord biedt voor de gehele basisschoolperiode een goed afgestemd pakket voor het Bijbelonderwijs. In groep 3-6 worden ruim 400 bijbelvertellingen behandeld. Alle groepen krijgen dezelfde stof, maar wel op hun eigen niveau. Zo maakt het niet meer uit of een kind blijft zitten, een groep overslaat, of als groepen gecombineerd worden. De lesstof voor groep 1-2 en 7-8 loopt voor de helft gelijk aan die van groep 3-6. De andere helft in ingeruimd voor eigen stof: kleuters krijgen eenvoudigere verhalen en de bovenbouw krijgt juist pittigere thema’s. Om de verschillen in de vakantie op te heffen, zijn er zogenaamde themaweken die vrij op het rooster inpasbaar zijn.

Achtergrond

Bij de ontwikkeling van Hoor het Woord stonden een aantal aspecten voorop: Oog voor heel de Schrift, Oog voor de heilsfeiten en heilslijnen, Oog voor het verleden, Oog voor het heden, Oog voor alle kinderen, Oog voor de leerkracht, Oog voor de ouders en Oog voor elkaar. De diverse werkvormen bij de methode zorgen voor een afwisselend geheel waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de interactie tussen leerkracht en leerling. Wilt u alles nog eens rustig nalezen? Download dan de folder ‘Hoor het Woord, Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief’.

Psalmenrooster en wekenschema downloaden

Hier kunt u het psalmenrooster en wekenschema downloaden als word-bestand.