Over Doe meer met Bas

Bij de ontwikkeling van Doe meer met Bas hebben een aantal uitgangspunten centraal gestaan:

• Een lesaanbod dat naadloos aansluit op de ontwikkeldomeinen

• Een effectief VVE-programma waarbij een soepele doorgaande lijn essentieel is

• Een boeiend en leerzaam leerstofaanbod met herkenbare thema’s

• Een duidelijke structuur maar met veel ruimte voor individuele invulling door de professional

• Een flexibel en uitbreidbaar multimediaal totaalpakket

• Uitgebreide mogelijkheden voor ouderparticipatie

• Professionele trainings- en opleidingsmogelijkheden, maar ook een laagdrempelige basis.

• Veel specifieke aandacht voor Taal, maar ook voor Rekenen en Oriëntatie op de wereld en jezelf.

Werken vanaf de basis

De handleiding van Doe meer met Bas vormt samen met de prentenboeken de absolute basis. Via handige matrices in de handleiding is het thematische lesaanbod gemakkelijk te plannen. Daarbij is de gemiddelde tijdsbesteding ca. 4 dagdelen in de week. De handleiding biedt de professional uitstekend houvast en geeft indien gewenst uitgebreide achtergrondinformatie. De thema’s komen zowel in voorschoolse als in de vroegschoolse educatie weer terug, waardoor deze voor kinderen herkenbaar zijn.

 

Programmagestuurd en uiterst flexibel

Doe meer met Bas bestaat uit acht thema’s die elk gebasseerd zijn op een plaat uit een Bas prentenboek.

U werkt voor taal aan de doelen: woordenschat, interactief taalgebruik, beginnende geletterdheid en taalbewustzijn en bij voorbereidend rekenen werkt u aan: beginnende gecijferdheid (tellen en aantallen/meten en meetkunde) en omgevingsoriëntatie.
Doe meer met Bas biedt echter ook veel ruimte om flexibel met de lesstof om te gaan. Door de diversiteit aan onderdelen is het goed mogelijk om Doe meer met Bas uit te breiden of aan te vullen met bijvoorbeeld:

 

• online applicaties (Bas telt mee of Bas gaat digi-taal)

• interactieve digibordplaten

• luister- of muziekcd’s

• prentenboeken

• posters

• dagritmekaarten

• een taalkist met separate handleiding

• een rekenkist met separate handleiding

• kleurplaten en spelletjes (bijv. Lotto of Memory)

Ook het gebruik van de handpop is bijzonder effectief en maakt de lesstof zeer toegankelijk en effectief. Kinderen zijn van nature zeer geboeid door het op deze manier overbrengen van het lesaanbod.

 

Bas in de hoofdrol

Maar Bas speelt zelf natuurlijk een hoofdrol. Mede door de prachtige en herkenbare illustraties van Dagmar Stam hebben kinderen veel aandacht voor de belevingswereld van Bas. Bas neemt de kinderen mee in zijn eigen ontwikkeling en daardoor krijgen de kinderen op verschillende leeftijden precies het aanbod dat in het ontwikkelingsdomein en in het kader van een doorlopende leerlijn op dat moment gewenst is. De pedagoog of de leerkracht kan hierbij per kind gemakkelijk differentiëren door de vele mogelijkheden en aanvullingen die het Bas-programma in zijn geheel biedt. Het assortiment Bas-producten dat aansluit op Doe meer met Bas biedt een enorme hoeveelheid leuke, speelse, maar leerzame oplossingen om eventuele achterstanden snel in te lopen of om juist meer uitdaging te bieden. De basis wordt echter gevormd door de handleiding en de prentenboeken.

Soepele overgang van peuterspeelzaal naar primair onderwijs

De manier waarop Bas als totaalpakket is ontwikkeld zorgt ervoor, dat de overgang van peuterspeelzaal naar primair onderwijs bijzonder soepel verloopt. In de handleiding van Doe meer met Bas kan door het handige overdrachtsformulier snel gezien worden hoe elk kind zich heeft ontwikkeld. Dit formulier is gebaseerd op in de handleiding aangegeven observatiepunten. Zo kan direct en binnen een doorgaande lijn per kind de juiste pedagogisch-didactische aanpak bepaald worden. Uiteraard aangevuld door de invloed van de pedagoog, groepsleidster of leerkracht. Maar er is ook een handige ‘Kijkwijzer’ waarmee de leeromgeving, inclusief professionals, een checklist doorlopen. Hierdoor wordt voor de kinderen én voor de professionals een soepele overgang bewerkstelligd.

 

Ouders doen ook mee!

Ook in de thuissituatie is Bas al jaren een bekend gezicht. Het Bas-programma biedt een breed aanbod van voorlees- en prentenboeken en luister-cd’s voor thuis. In sommige gevallen zijn er speciale handleidingen voor de ouders bij de prentenboeken. Omdat Bas op de peuterspeelzaal, op school én thuis de hoofdrol speelt, draagt dit bij aan een grote mate van effectiviteit op het ontwikkelproces. Dat ouders daarin ook een belangrijke rol vervullen maakt van Bas een bijzonder effectief VVE-programma.

 

Scholing en opleiding

Uiteraard is het van groot belang dat er voldoende scholing plaatsvindt bij degenen die met Doe meer met Bas werken. Dit beïnvloedt rechtstreeks de ontwikkelkansen van de kinderen. In samenwerking met Driestar Educatief en de Ijsselgroep is daarom een opleidingsprogramma ontwikkeld, dat naar wens op maat kan worden ingevuld. Binnenkort kunt u op deze plek het complete overzicht aan trainingen en opleidingen vinden. We bieden met Doe meer met Bas verregaande mogelijkheden tot maatwerk. Van individuele begeleiding op de werkvloer tot meerjarige coachingstrajecten.