Uitgeverij Groen Educatief biedt een zorgvuldig samengesteld pakket hoogstaande methoden voor het primair onderwijs. Ook voor scholen die zich niet tot de christelijke doelgroep rekenen, zijn er geschikte methoden, zoals Luisterland, Bas Educatie en My name is Tom.

We zijn aan het vernieuwen. Nadat u een keuze heeft gemaakt wordt u doorverwezen naar onze oude website waar u de bestelling kan voltooien. 

Taal en Spelling

Taal actief

Complete lesmethode | Groep 4 t/m 8 | Protestants-christelijk | Taal

Taal actief staat voor kwaliteit. Taal actief helpt om het optimale uit kinderen te halen. Goed resultaat is belangrijk. De beste taalexperts en bekende kinderboekenschrijvers werkten aan deze editie mee. Daarnaast zijn tientallen testscholen betrokken geweest bij de ontwikkeling van ‘Taal actief’, waardoor de methode optimaal aansluit bij de praktijk.

Leesfontein

Complete lesmethode | Groep 4 t/m 8 | Protestants-christelijk | Lezen

Leesfontein is een hedendaagse methode voor technisch lezen volgens de nieuwe AVI-normen voor het christelijk onderwijs. Leesfontein bevat passende, uitdagende verhalen en teksten op elk niveau en heeft uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en 8, waardoor het een echte doorgaande lijn is in technisch lezen. Met Leesfontein niveau E3 kan begonnen worden in groep 4 van het basisonderwijs.

Schrijffontein

Complete lesmethode | Groep 1 t/m 8 | Protestants-christelijk | schrijven

Schrijffontein is een frisse, eigentijdse schrijfmethode voor het basisonderwijs. Met Schrijffontein leren kinderen op een kindvriendelijke en plezierige manier schrijven. Schrijffontein stimuleert op creatieve wijze de ontwikkeling van een vlotgeschreven en leesbaar handschrift.

Taalfontein

Complete lesmethod | Protestants-christelijk | Online extra’s

Taalfontein is een frisse taalmethode voor alle groepen in het Christelijk basisonderwijs. De methode behandelt verschillende thema’s die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan. Alle taal- en leesactiviteiten zijn verbonden met de thema’s.

Engels

My name is Tom

Complete lesmethode | Groep 1 t/m 8 | vroeg vreemdetalenonderwijs | Engels

My name is Tom is een moderne methode voor het leren van Engels en biedt vanaf 2014 een volledig doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8

My name is Tom legt al vroeg een basis. Door in de extra taalgevoelige periode van een kind (0-7 jaar) spelenderwijs de natuurlijke taalverwerving te stimuleren hebben kinderen veel minder moeite met Engels in de hogere groepen.

Geschiedenis

Venster op Nederland

Eigentijdse geschiedenismethode | Groep 5 t/m 8 | Protestants-christelijk | vaderlandse geschiedenis

Venster op Nederland is een eigentijdse  geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er gewoond hebben. Op aantrekkelijke wijze komt de geschiedenis voor kinderen tot leven. Ze kijken als betrokken toeschouwers door de vensters van de geschiedenis en stappen samen met de leerkracht in een periode uit de vaderlandse geschiedenis. Daar maken ze kennis met authentieke gebeurtenissen, personen, voorwerpen en leren dat geschiedenis persoonlijk zin en betekenis heeft. Dat is wat kinderen boeit en ze laat ervaren dat ze onderdeel uitmaken van verleden, heden en toekomst.

Muziek

Luister land

Complete lesmethode | Groep 4 t/m 8 | muziekliteratuur | klassieke muziek |

Luisterland is een methode om kinderen van de basisschool (groep vier tot en met acht) op
een speelse manier kennis te laten maken met klassieke muziek. Aan de kinderen wordt een week lang iedere dag hetzelfde muziekfragment aangeboden. In de loop van de week zullen de kinderen het fragment steeds beter kennen en waarderen.

Levensbeschouwing

Hoor het woord

Complete lesmethode | Groep 1 t/m 8 | Protestants-christelijk | levensbeschouwing

Hoor het woord biedt voor de gehele basisschoolperiode een goed afgestemd pakket voor het Bijbelonderwijs. In groep 3-6 worden ruim 400 bijbelvertellingen behandeld. Alle groepen krijgen dezelfde stof, maar wel op hun eigen niveau. Zo maakt het niet meer uit of een kind blijft zitten, een groep overslaat, of als groepen gecombineerd worden. De lesstof voor groep 1-2 en 7-8 loopt voor de helft gelijk aan die van groep 3-6. De andere helft in ingeruimd voor eigen stof: kleuters krijgen eenvoudigere verhalen en de bovenbouw krijgt juist pittigere thema’s. Om de verschillen in de vakantie op te heffen, zijn er zogenaamde themaweken die vrij op het rooster inpasbaar zijn.

Peuters en kleuters

Bas

Complete lesmethode | Groep 1 t/m 2 | peuters en kleuters | taal- en rekenonderwijs

De materialen van Bas geven prachtige mogelijkheden om het onderwijs in groep 1 en 2 in te richten. Voor de meest voorkomende thema’s (waaronder de seizoenen, allerlei beroepsgroepen, school, etc.) bevat de methode mooie platen en leuke lesideeën om de lessen tot een succes te maken.

Door de goede aanduidingen en educatief.kiesjebijbel.nloverzichten weet je als leerkracht altijd waar je mee aan het werk bent en kun je gericht werken aan aanvankelijk taal- en rekenonderwijs. De methode bevat voor elk thema uitwerkingen op 3 niveaus, die het mogelijk maken voor elk kind op het eigen niveau leerstof aan te bieden.

We laten u graag iets uitproberen
Hulp
nodig?

Dan kunt u altijd contact opnemen met onze:

Klantenservice
educatief@royaljongbloed.com
+31 (0)88 326 33 40

Voor technische vragen:

Technische helpdesk
helpdesk@royaljongbloed.com
+31 (0)88 326 33 62
Van 13.00u - 17.00u